AZ EGYETEM INTÉZMÉNYI REPOZITÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
1. § Általános rendelkezések
(1) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Digitális Intézményi Tudástár (továbbiakban: EDIT) intézményi repozitóriumként gyűjti, feldolgozza, archiválja és interneten keresztül szolgáltatja az egyetemen keletkezett és keletkező tudományos vagy oktatási célú elektronikus dokumentumokat.
(2) Az EDIT elérési címe: https://edit.elte.hu
(3) Az EDIT az ELTE Informatikai Igazgatóság virtuális szerverén üzemel (http://iig.elte.hu/sla/virtserv).
(4) Az alkalmazott szoftver (megnevezés, gyártó, verzió): DSpace 6.3 (DuraSpace).
(5) Az EDIT fejlesztését, adattár-szintű üzemeltetését, a központi adminisztrátori feladatok ellátását, valamint az adminisztráció koordinálását az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár végzi (admin@edit.elte.hu), (editadmin@lib.elte.hu).
2. § A repozitórium működésének keretei
3. § Hozzáférés
(1) A dokumentum repozitóriumi elhelyezése és hozzáférhetővé tétele a jogszabályoknak és kiadói előírásoknak eleget téve, az ELTE által jóváhagyott és a feltöltő által elfogadott elhelyezési megállapodás (licenc)6 alapján történik.
(2) A szerző emellett védheti dokumentumát CreativeCommons Licenc használatával is. (http://creativecommons.org/).
(3) A repozitórium tartalmának hozzáférése szintekre korlátozható:
  • szint: csupán a dokumentum néhány metaadata (szerző, cím, kiadás dátuma) tekinthető meg;
  • szint: a dokumentum összes metaadata megtekinthető;
  • szint: a metaadatok mellett a csatolt fájl(ok) is elérhető(k).
(4) A fenti szintek IP-alapú vagy jelszavas bejelentkezéssel kontrollálhatók. Feltöltési és elérési jogosultság egyénenként és csoportonként is adható.
(5) A felhasználó a dokumentumban meghatározott CreativeCommons nyilvános feltételeinek elfogadásával, a mindenkori szerzői jogszabályok figyelembevételével használhatja a művet.
4. § A központi adminisztrátor
(1) A központi adminisztrátor képviseli a repozitóriumot az egyetemen, tudományos rendezvényeken, előadásokat tart, népszerűsíti a szolgáltatást, valamint koordinálja és felügyeli a repozitórium építését és működtetését. Elérhetősége: editadmin@lib.elte.hu.
(2) A központi adminisztrátor a könyvtárosok, valamint az oktatók, hallgatók által feltöltött fájlok leíró adatait más könyvtárosok bevonásával utólag ellenőrzi, ezt követően az elfogadott rekordokat nyilvánossá teszi.
(3) A központi adminisztrátor kapcsolatot tart a szoftvert fejlesztő és karbantartó, valamint a szerverekért felelős informatikusokkal, valamint a repozitóriumba feltöltéseket végző oktatókkal és hallgatókkal.
Budapest, 2016. február 1.
1 az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet: Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete
2 az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet: Szervezeti és Működési Rend 12. sz. melléklete; Hatályon kívül helyezve 2016. szeptember 1. napjától. A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévet megelőzően beiratkozottakra és a 2016. szeptember 1-jén doktorjelölti jogviszonyban állókra azonban ezt a szabályzatot kell alkalmazni! A 2016. szeptember 1. napjától hatályos új szabályzat a Hallgatói Követelményrendszer mellékleteként érhető el.
3 az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet: Hallgatói Követelményrendszer 6. SZ. melléklete
4 a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről
5 a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról
6 doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről
7 jelenleg hatályos a 2014. január 31-én jóváhagyott elhelyezési megállapodás
Központi tájékoztatás és adminisztráció:
Móring Tibor, Fejes Judit
EDIT központi adminisztrátor
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
editadmin@lib.elte.hu