Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Fehér, M. István 
Editor
dc.contributor.editor
Laczkó, Sándor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2014-11-28T08:46:42Z
Availability Date
dc.date.available
2014-11-28T08:46:42Z
Release
dc.date.issued
2014
ISBN
dc.identifier.isbn
978 963 88812 6 7
Issn
dc.identifier.issn
1785-7082
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/9608
Abstract
dc.description.abstract
Fenomenológiai-egzisztenciálfilozófiai fő művében, ´A lét és a semmi´-ben Jean-Paul Sartre figyelemre méltó párhuzamot vont hazugság és rosszhiszeműség között. Könyvének egyik középponti fogalmát, a rosszhiszeműséget a hazugságra vonatkoztatva, annak hátterében – vele párhuzamba állítva, s tőle ugyanakkor elhatárolva, vele szembeállítva – tette vizsgálódás tárgyává. A kettő viszonyára vonatkozó tézist előrebocsátó összegzés gyanánt így fogalmazhatjuk meg: a rosszhiszeműség egyfajta hazugság. Másképp és némileg árnyaltabban fogalmazva: a rosszhiszeműség a hazugságnak egyfajta mérsékelt, de mindenképpen annak körébe tartozó, igen sajátságos formájaként jellemezhető. A következőkben ezen fogalompár, s ezen belül is a rosszhiszeműség elemzésének próbálok némi teret szentelni, felmutatva alkalmankénti párhuzamokat a rosszhiszeműség sartre-i és a ´Lét és idő´ egyik nem kevésbé középponti kategóriája, a „das Man” heideggeri fogalma között (I). Az utóbbi párhuzamok elvezetnek ahhoz az általánosító belátáshoz, mely szerint mind Sartre, mind Heidegger esetében a vonatkozó fogalmak és a kapcsolódó leírások – hazugság, rosszhiszeműség, „das Man”, inautentikus lét – az általuk művelt fenomenológia egy sajátos formáját tárják elénk, olyat, melyben a fenomenológia ideológiakritikai vonásokkal telítődik, egyfajta ideológiakritikaként jelenik meg (II).
Language
dc.language
Magyar
Rent
dc.publisher
Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó
Contact information
dc.relation.ispartof
urn:issn:1785-7082
Contact information
dc.relation.ispartof
urn:isbn:978 963 88812 6 7
Title
dc.title
Hazugság és rosszhiszeműség – fenomenológia és ideológiakritika
Type
dc.type
könyvfejezet
Date Change
dc.date.updated
2014-10-23T20:44:09Z
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
229-268
Address Book
dc.identifier.booktitle
A hazugság
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2703360
Issue Number
dc.identifier.issue
12
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
Lábjegyzetek Platónhoz
Release Date
dc.description.issuedate
2014
Uploader's email
dc.description.submitteremail
feher@ella.hu
Uploader Name
dc.description.submittername
Fehér M. István
ID Uploader
dc.identifier.submitter
10000468


Files in this item

Hazugság és rosszhiszeműség – fenomenológia és ideológiakritika
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record