Files in this item


Beszéd, melylyel 1881. szeptember 1-én […] rectori székét elfoglalta Apáthy István

Beszéd, melylyel 1881. szeptember 1-én […] rectori székét elfoglalta Apáthy István