Files in this item


Beszéd, melyet […] 1878. szeptember 8-áb a Kir. M. Tudomány-egyetem ifjuságához intézett Rupp Nep. János […]

Beszéd, melyet […] 1878. szeptember 8-áb a Kir. M. Tudomány-egyetem ifjuságához intézett Rupp Nep. János […]