Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Horváth, Ákos
Author
dc.contributor.author
Izsák, Rudolf 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-02-13T10:04:41Z
Availability Date
dc.date.available
2015-02-13T10:04:41Z
Release
dc.date.issued
2015-02-13
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/9276
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A 8Li ---7Li+n Coulomb-disszociációs magreakció kísérleti vizsgálatahu_HU
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
107hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2014.010
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2842680
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000854144
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Fizikai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Coulomb breakup processhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Fizika D. I./Részecskefizika és csillagászathu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézethu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2014-07-24
Keywords
dc.subject.hu
Coulomb-disszociációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Lihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
magreakcióhu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2014-09-18
date of submission
dc.date.presented
2014


Files in this item

A 8Li ---7Li+n Coulomb-disszociációs magreakció kísérleti vizsgálata
A 8Li ---7Li+n Coulomb-disszociációs magreakció kísérleti vizsgálata
A 8Li ---7Li+n Coulomb-disszociációs magreakció kísérleti vizsgálata
A 8Li ---7Li+n Coulomb-disszociációs magreakció kísérleti vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record