Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Maros, Gábor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2014-09-11T09:39:41Z
Availability Date
dc.date.available
2014-09-11T09:39:41Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/9193
Abstract
dc.description.abstract
Dr. Faragó Klára az ELTE PPK egyetemi tanára kutatócsoportjával különböző helyzetben lévő vállalkozók kockázatvállalását, és a tudományos élet szereplőinek válalkozó szellemét, attitűdjeit, innovatív hajlamát vizsgálta, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogyan viszonyulnak a tudományos kutatások eredményeinek magyarországi hasznosulásához.hu_HU
Language
dc.language
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject
innovációhu_HU
Keywords
dc.subject
ELTE PPKhu_HU
Title
dc.title
Döntéspszichológia, kockázatvállalás, vállalkozó szellemhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Kutatás - innovációhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Videostúdióhu_HU
Type
dc.type.type
videóhu_HU
Running Time
dc.source.time
hu_HU
Director
dc.contributor.dir
Maros Gábor
Produced
dc.contributor.prod
Szabó Sóki László
Photography
dc.contributor.cam
Maros Gábor
Photography
dc.contributor.cam
Nagy Ernő
Screenplay writer
dc.contributor.write
Nagy Ernő
Actor
dc.contributor.actor
Faragó Klára


Files in this item

Döntéspszichológia, kockázatvállalás, vállalkozó szellem
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record