Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Maros, Gábor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2014-09-09T12:53:33Z
Availability Date
dc.date.available
2014-09-09T12:53:33Z
Release
dc.date.issued
2014-09-09
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/9180
Abstract
dc.description.abstract
Az OM-OECD "Informatika és az oktatás minősége" című kutatás keretében készült film két módszertani példát mutat a 12-18 éves korosztály számítógéppel segített fizika oktatásához. Az egyikben elektromos áramkör tervező programmal történik modellezés, melyet a tanári gépről figyelemmel lehet kísérni, javítani. A másikban az áramkörök tényleges fizikai modellezése és magyarázata után egyéni feladat megoldása történik számítógépen, melyet számítógépes és tanári kiértékelés követ. Tanárképzésben, továbbképzésben jól használható.hu_HU
Language
dc.language
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject
oktatófilmhu_HU
Keywords
dc.subject
számítógéppel segített tanításhu_HU
Keywords
dc.subject
órafelvételhu_HU
Keywords
dc.subject
fizikaoktatáshu_HU
Title
dc.title
Digitális módszerek a fizika tanításábanhu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
jováhagyott változathu_HU
Submit
dc.date.received
2002
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Videostúdióhu_HU
Type
dc.type.type
videóhu_HU
Running Time
dc.source.time
15´hu_HU
Director
dc.contributor.dir
Maros Gábor
Produced
dc.contributor.prod
Kárpáti Andrea
Photography
dc.contributor.cam
Maros Gábor
Screenplay writer
dc.contributor.write
Szabó Sóki László
Actor
dc.contributor.actor
Főző Attila
Actor
dc.contributor.actor
Nagyné Oláh Judit


Files in this item

Digitális módszerek a fizika tanításában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record