Files in this item

A magyar gyámsági jog kialakulása a dualizmus korának gyámsági kódexéig