Files in this item


Az exonima kifejezés értelmezésének változása a földrajzinév-egységesítés nemzetközi gyakorlatában