Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Fuglinszky, Ádám 
Availability Date
dc.date.accessioned
2023-05-12T09:00:56Z
Availability Date
dc.date.available
2023-05-12T09:00:56Z
Release
dc.date.issued
2007
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/86401
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány arra keresi a választ, hogy vajon megvalósítható-e a teljes kártérítés elve, mit is jelent a teljes kár. Kritikai érveket sorakoztat fel dogmatikai, erkölcsi, szociológiai, közgazdaságtani és alkotmányjogi szempontból. Bemutatja, hogy a jogirodalomban kik, hogyan kísérelték meg a teljes kártérítés elvének ésszerű korlátait megtalálni. A szerző a tanulmány végén bemutatja saját rendszerét.
Language
dc.language
Magyar
Title
dc.title
A teljes kártérítés elve, kritikája és korlátai
Type
dc.type
könyvfejezet
Date Change
dc.date.updated
2023-05-10T10:48:13Z
Scope
dc.format.page
201-218
Address Book
dc.identifier.booktitle
Liber amicorum
Address Book
dc.identifier.booktitle
(Bibliotheca Iuridica. Libri Amicorum; 27)
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
1110672
Release Date
dc.description.issuedate
2007
department of Author
dc.contributor.institution
Polgári Jogi Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Polgári Jogi Tanszék


Files in this item

A teljes kártérítés elve, kritikája és korlátai
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record