Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Zboray, Zoltán 
Author
dc.contributor.author
Ficsór, Zoltán György 
Author
dc.contributor.author
Csákvári, Péter 
Author
dc.contributor.author
Molnár, Otília 
Availability Date
dc.date.accessioned
2023-01-26T08:32:54Z
Availability Date
dc.date.available
2023-01-26T08:32:54Z
Release
dc.date.issued
2022
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/85506
Abstract
dc.description.abstract
A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében a Magyar Honvédség megerősítése az elmúlt időszakban felgyorsult, a védelmi költségvetés évről évre növekedik, GDP arányosan várhatóan 2023-ra eléri a NATO által elvárt 2%-ot. A fejlesztések jelentős részét haditechnikai eszközök beszerzésére fordítják. A haderőfejlesztés új eszközeinek geoinformációs támogatása nélkülözhetetlenné vált, hiszen a legtöbb eszköz térképészeti adatok nélkül nem hadrafogható. A HM Zrínyi Nkft. Térképészeti Ágazatának elsődleges feladata, ezen eszközök téradatokkal történő közvetlen ellátása, illetve az eszközök mozgásához, tárolásához szükséges geodéziai munkák biztosítása. Jelen cikk átfogó képet kíván nyújtani a támogatási folyamatok sokrétűségéről.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A Magyar Honvédség haditechnikai eszközeinek geoinformációs támogatásahu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Within the “Zrínyi 2026 National Defence and Force Development Program”, the strengthening of the Hungarian National Defence has accelerated in the recent period, the defence budget is increasing year by year, and GDP will be reach the 2% expected by NATO by 2023. A significant part of this budget is spent on the purchase of new military equipment. Geoinformation support for the new equipment of military development has become indispensable, since most of them cannot be used without geospatial data. MoD Zrínyi Co. Mapping Branch’s primary task is the direct supply of these devices with spatial data, as well as the provision of geodetic work necessary for the movement and storage of the devices. This article provide a wide picture of the diversity supporting process.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.74.2022.6.1
Issue Number
dc.identifier.issue
6hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
9hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
4hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
74hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
MoD Zrínyi Co. Mapping Branchhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
military mappinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
defence force developmenthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
geoinformation support of the military equipmenthu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
HM Zrínyi Nkft.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
katonai térképészethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
haderőfejlesztéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
haditechnikai eszközök geoinformációs támogatásahu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2022hu_HU


Files in this item

A Magyar Honvédség haditechnikai eszközeinek geoinformációs támogatása
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record