Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Mihály, Eszter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-12-09T15:20:02Z
Availability Date
dc.date.available
2022-12-09T15:20:02Z
Release
dc.date.issued
2022
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/83202
Abstract
dc.description.abstract
A kéziratos forrásokat őrző közgyűjtemények hagyományos feladatait a digitális technológiák fejlődése és rohamos elterjedése miatt egyre sürgetőbb újragondolni, átformálni, kibővíteni. A hagyományos eljárások, mint a források leírása, metaadatolása, gyűjteményezése már nem látszik elegendőnek, illetve ezek módszertana is korszerűsítésre szorul. Az archiválás, hosszú távú megőrzés, illetve a kereshetővé és hozzáférhetővé tétel szintén mást jelent digitális közegben, mint az analóg világban. Mindenesetre ma már alapvető feladatnak tekinthetjük, hogy a közintézményekben őrzött kéziratos források valamilyen módon hozzáférhetők legyenek anélkül, hogy a fizikai példányt a kezünkbe kéne vennünk. Ez viszont azt jelenti, hogy a szövegkiadás legalábbis bizonyos szintjei a közgyűjtemények hatáskörébe kerültek. A GLAM szektor kéziratos forrásokat őrző szereplőinek ezen új feladatkör kihívásaival kell szembesülniük és válaszokat adniuk. A tanulmány a Digitális Bölcsészeti Központ (PIM) e területen végzett fejlesztéseit, eredményeit mutatja be.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kéziratos források digitális feldolgozása a közgyűjteményi szférábanhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezethu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Due to the development and rapid spread of digital technologies, it is increasingly urgent to rethink, reshape, and expand the traditional tasks of public collections that preserve manuscript sources. Traditional procedures, such as the metadata description and collecting sources, no longer seem to be sufficient, and their methodology also needs to be modernized. Archiving, long-term preservation, and making sources searchable and accessible also mean something different in the digital environment than in the analog world. In any case, we can now consider it a fundamental task that the manuscript sources kept in public institutions are accessible in some way without having to get hold of the physical copy. This, in turn, means that at least certain levels of text publishing have come under the purview of public collections. The actors who preserve manuscript sources in the GLAM sector must face the challenges of this new task and provide answers. The study presents the developments and results of the Digital Humanities Center (PIM) in this area.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Szabó Panna; Székelyné Török Tündehu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Hagyományok és kihívások IX. : Országos Könyvtárszakmai Nap, 2021hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/HagyKihiv_2021.125
Last Page
dc.identifier.lpage
142hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
125hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2021-08-26
End Meeting
dc.date.confenddate
2021-08-26
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Hagyományok és kihívások IX.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Hagyományok és kihívások IXhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2022hu_HU


Files in this item

Kéziratos források digitális feldolgozása a közgyűjteményi szférában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record