Files in this item


Bärndütsch – szociolingvisztikai és dialektológiai megfigyelések egy svájci nyelvjárásról