Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Wagner, Ferenc 
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-10-25T10:33:57Z
Availability Date
dc.date.available
2022-10-25T10:33:57Z
Release
dc.date.issued
1995
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/79403
Abstract
dc.description.abstract
Adelheid Stein: Szociálterápiás szerepjáték. Egy, a szociális munkában és a szociálpedagógiában alkalmazható pszichoszociális módszer tapasztalatai. 2., bővített kiadás, Berlin, Luchterhand, 1993.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Adelheid Stein Szociálterápiás szerepjáték c. könyvének ismertetésehu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Hilscher Rezső Alapítványhu_HU
Issue Number
dc.identifier.issue
4hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Esélyhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
117hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
115hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
6hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Esélyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
recenzióhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szociálpedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szociális munkahu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1995hu_HU


Files in this item

Adelheid Stein Szociálterápiás szerepjáték c. könyvének ismertetése
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record