Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Zentai, László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-08-22T08:45:38Z
Availability Date
dc.date.available
2022-08-22T08:45:38Z
Release
dc.date.issued
2002
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/77973
Abstract
dc.description.abstract
Tíz éve készült el Magyarországon az első olyan térkép, amelynek elkészítésénél a számítógépes térképészet igazi előnyei nyilvánvalóvá váltak: a teljes technológiai folyamat digitálissá vált, a nyomdakész filmek levilágító segítségével készültek el. Azaz a tényleges nyomdai sokszorosítást kivéve bebizonyosodott, hogy az asztali kiadványszerkesztés (desktop publishing) mintájára már asztali térképszerkesztésről (desktop mapping) is beszélhetünk, azaz megfelelő ismeretek birtokában akár egy ember is képes a teljes folyamat végigvitelére. A szerző leírja, hogy a Lajosforrás tájfutó térkép hogyan lehetett az első magyar digitális térkép, milyen előzmények segítették ahhoz, hogy ez a térkép elkészülhessen. Érdekes egybeesés, hogy Magyarországon a gazdasági és a technológiai rendszerváltás egybeesett a térképé- szetben. Akkor vált politikai, gazdasági értelemben is szabaddá a térképkészítés, térképkiadás, amikor erre a számítógépes kartográfiai a technológiai feltételeket is lehetővé tettehu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Ahogy elkezdődött… Lajosforrás, az első magyar digitális térképhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Journal
dc.identifier.jtitle
Térképtudományi Tanulmányok. Studia Cartologicahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
3hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
1hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
12hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Intézethu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2002hu_HU


Files in this item

Ahogy elkezdődött… Lajosforrás, az első magyar digitális térkép
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record