Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kőrössy Judithu_HU
Author
dc.contributor.author
Gurdonné Kovács Helga Terézia hu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-08-01T08:30:31Z
Availability Date
dc.date.available
2022-08-01T08:30:31Z
Release
dc.date.issued
2021-11-01hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/76396
Abstract
dc.description.abstract
Az anyai érzékenység különböző aspektusait, valamint annak hatását mutattam be a gyermekek korai fejlődésére nézve. Az általam áttekintett és bemutatott cikkek segítségével mind a témában korábban megjelent kutatásokat, mind a legutóbbi évek tanulmányait igyekeztem összefoglalni. Áttekintettem az anyai szenzitivitás alvással, táplálással, az érzelmi regulációval, a gyermek fegyelmezésével, irányításával, a gyermek engedelmességével és agresszív megnyilvánulásaival való összefüggéseit.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Anyai érzékenység és a nevelés korai problémáihu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hunhu_HU
Rights
dc.rights.holder
A hallgatói dolgozatok csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
47hu_HU
access
dc.rights.access
nem hozzáférhetőhu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
anya-gyermek kapcsolat - gyermekkorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
anyai érzékenység - gyermeki fejlődéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2021-11-01hu_HU
Author institution
dc.contributor.department
ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző Központ
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (BGGYK) - Szakdolgozatok (Továbbképző Központ)hu_HU
Specialization
dc.description.courseShort
gyógypedagógia


Files in this item

Anyai érzékenység és a nevelés korai problémái
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record