Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Amberg, Eszter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-07-26T08:40:28Z
Availability Date
dc.date.available
2022-07-26T08:40:28Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/75499
Abstract
dc.description.abstract
Az adott egyetem vagy intézmény tudományos tevékenységét napjainkban a repozitóriumok reprezentálják leginkább, amelyeket általában a könyvtárak üzemeltetnek, ezért a tanulmányomban összefoglalom e dokumentum- és publikációs szerverek üzemeltetése kapcsán felmerülő jogi kérdéseket. A nyílt hozzáférésű dokumentumok szerzői jogilag ugyanúgy védettek, mint a hagyományos publikációk. A nyílt hozzáférés ajánlott módjai közül írásomban a zöld útra koncentrálok, ami a publikált tudományos szövegeknek az intézményi vagy tematikus dokumentumszerveren, repozitóriumban történő archiválását és nyilvánossághoz közvetítését jelenti nyílt hozzáféréssel. A nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak esetében a szakirodalmi művek, tudományos publikációk archiválása, digitalizálása az Szjt. 35. § (4) bekezdése alapján engedélykérés és díjizetés nélkül lehetséges, amennyiben az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és az Szjt.-ben felsorolt valamelyik felhasználási céllal összhangban van. Ugyanakkor a digitalizált szakirodalmi művek online felhasználása vagy on-demand nyilvánossághoz közvetítése csak a jogtulajdonosokkal kötött felhasználási szerződés birtokában lehetséges. Gyakori, hogy a szerző egy kiadónak engedi át a számunkra releváns műfelhasználási jogait. A legtöbb kiadó engedélyezi a publikációk intézményi vagy tudományterületi repozitóriumokban történő párhuzamos elhelyezését. Ahhoz, hogy egy szerző biztosítsa magának a jogot cikkének online repozitóriumban vagy saját intézményének ingyenesen elérhető dokumentumszerverén történő párhuzamos elhelyezésére, a kiadóval kötött szerződést ennek értelmében kell megkötnie. A kiadóval vagy a jogtulajdonossal kötött szerződésben célszerű rögzíteni, hogy a kiadó/jogtulajdonos szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni joga, amely a repozitórium üzemeltetőjének jogszerzését és műfelhasználását korlátozná vagy akadályozná. Sarkalatos része a megállapodásnak – véleményem szerint – egy esetleges jogsértés esetén felmerülő felelősség kérdése. Fontos lenne lefektetni a szerződésben, hogy a repozitórium üzemeltetője nem felelős akkor, ha harmadik személy a hatásos műszaki intézkedést megkerüli, és jogtalanul használja fel a védett műveket.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A repozitóriumok üzemeltetésének jogi kérdéseihu_HU
Type
dc.type
könyvfejezethu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Szabó Panna; Székelyné Török Tündehu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Hagyományok és kihívások. IV. Országos Könyvtárszakmai Nap, 2015.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/HagyKihiv_2015.89
Last Page
dc.identifier.lpage
94hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
89hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Hagyományok és Kihívásokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
repozitóriumhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szerzői joghu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016hu_HU


Files in this item

A repozitóriumok üzemeltetésének jogi kérdései
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record