Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Szépvölgyi, Katalin 
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-07-26T08:32:29Z
Availability Date
dc.date.available
2022-07-26T08:32:29Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/75492
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány azt a folyamatot mutatja be, hogy mi indokolta és hogyan történt a hagyományos, papíralapú állományba vétel leváltása az elektronikus napló készítésére egy speciális dokumentumtípus, az időszaki kiadványok esetében az ELTE Egyetemi Könyvtárban. Megvizsgálja azokat a problémákat, melyek megoldása nélkül nem lett volna végrehajtható az áttérés. Bemutatja az állományba vétel elvének újragondolását, az elv összehangolását az integrált könyvtári rendszer által biztosított lehetőségekkel, valamint az elektronikus napló formai és tartalmi követelményeinek megfeleltetését a vonatkozó jogszabályoknak.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
„ ... gondjaink tesznek minket bátrakká ... ”hu_HU
Type
dc.type
könyvfejezethu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Szabó Panna; Székelyné Török Tündehu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Hagyományok és kihívások. IV. Országos Könyvtárszakmai Nap, 2015.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/HagyKihiv_2015.43
Last Page
dc.identifier.lpage
50hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
43hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Időszaki kiadványok elektronikus naplózása az ELTE Egyetemi Könyvtárbanhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Hagyományok és Kihívásokhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016hu_HU


Files in this item

„ ... gondjaink tesznek minket bátrakká ... ”
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record