Hagyományok és kihívások

Az ELTE Egyetemi Könyvtár 2011-ben, fennállásának 450. évfordulóján a hagyományteremtés szándékával rendezte első országos konferenciáját, melynek kettős célja volt. Részben fórumot kívánt biztosítani a szakmai közvéleményt leginkább foglalkoztató kérdések megvitatására, részben pedig az elért eredményeit szerette volna bemutatni szélesebb érdeklődő közönség előtt. Ez a törekvés változatlanul jellemzi az évről évre sorra kerülő rendezvényeket, melyeken többek között a felsőoktatási könyvtárak stratégiai, fejlesztési irányairól, a könyvtárak minőségirányítási rendszeréről, a muzeális könyvtári gyűjteményekről, a szerzeményezés, a formai és tartalmi feltárás speciális kérdéseiről, a komplex adatbázis-keresőkről, az Open Science mozgalom az oktatók, kutatók publikációs lehetőségeire gyakorolt hatásáról, az IFLA új stratégiai célkitűzéseiről, az egyetemi könyvtáros és információs szakemberképzésről hallhattak színvonalas előadásokat az érdeklődők. 2014 óta a könyvtári konferencia előadásai kötetben szerkesztve is hozzáférhetők. Ezzel lehetővé kívánjuk tenni, hogy a rendezvényen elhangzott előadások hosszú távon megőrizhetők legyenek, és eljussanak olyan szakmabeliekhez, érdeklődőkhöz, akik személyesen nem lehettek jelen.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more