A Névtani Értesítő bemutatása

A Névtani Értesítő a magyar névkutatás 1979-ben alapított, lektorált, az ERIH által jegyzett szakfolyóirata. Kiadója az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság. A folyóirat Tanulmányok rovata új kutatási eredmények közlésének ad helyet; Műhely rovatában aktuális hazai és nemzetközi munkálatokról, szakmai eseményekről számol be; Könyvszemle és Folyóiratszemle rovatai a magyar és a külföldi szakirodalom újabb kiadványairól közölnek ismertetéseket. A folyóiratban megjelenő cikkek szerzői széles szakmai körből, a nyelvészet és a társtudományok magyarországi és határokon túli kutatói közül kerülnek ki. A benyújtott kéziratok elbírálása mindkét irányban anonim, kettős lektorálással történik. A Névtani Értesítő több nemzetközi névtudományi szakfolyóirattal tart fenn kapcsolatot, számait többük rendszeresen szemlézi. Kötetei angol tartalomjegyzékkel és tartalmi összefoglalókkal jelennek meg.

A folyóirat megjelent számai teljes terjedelmükben ide kattintva érhetők el.

Felelős szerkesztő: FARKAS TAMÁS (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Budapest), szerkesztő: SLÍZ MARIANN (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Budapest). Szerkesztőbizottság: BAUKO JÁNOS (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet; Nyitra), BÖLCSKEI ANDREA (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet; Budapest), FÁBIÁN ZSUZSANNA (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet; Budapest), GERSTNER KÁROLY (Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet; Budapest), HEGEDŰS ATTILA (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet; Piliscsaba), HOFFMANN ISTVÁN (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi Intézet; Debrecen), JUHÁSZ DEZSŐ (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Budapest), LACZKÓ KRISZTINA (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Budapest), TÓTH VALÉRIA (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi Intézet; Debrecen).

ISSN 0139-2190 (nyomtatott), ISSN 2064-7484 (online).

A folyóirat eredeti, saját, másutt még nem publikált, illetve más folyóiratnál, kiadványnál elbírálás alatt nem álló, közlésre be nem nyújtott kéziratok közlésére vállalkozik. A cikkek közzétételével kapcsolatos részletes információkért lásd még az aktuális folyóiratszám végén található tájékoztatót. A szerző kéziratának benyújtásakor ezen irányelveket automatikusan elfogadja. A kiadó a szerzőknek a benyújtott kéziratok elbírálásáért, illetve elfogadás esetén történő közléséért díjat nem számít fel.

A folyóirat a szerzők számára időbeli korlátozás nélkül és díjmentesen engedélyezi, hogy kézirataiknak a szerkesztőség által elfogadott, akár a bírálói javításokat is tartalmazó, de nem végleges változatait (ún. pre-print verzióit) közzétegyék (e-mailen, a szerző vagy intézménye honlapján, illetve a szerző intézményének, egyetemének zárt vagy korlátozás nélkül elérhető repozitóriumában, illetőleg egyéb non-profit szervereken). Amikor a szerző ily módon terjeszti művét, figyelmeztetnie kell olvasóit, hogy a szóban forgó kézirat nem a mű végső, kiadott változata. Ha a cikk végső változata már megjelent nyomtatott, illetve online formában, mindenképpen javasolt és engedélyezett a szerzőnek ezen (post-print) változatot használnia. Ebben az esetben meg kell adnia a folyóiratbeli megjelenés pontos helyét, adatait is. A szerző a közlemény szerzői jogait megtartja, esetleges másodközlés esetén azonban a cikk első megjelenésének bibliográfiai adatait is közölnie kell.

A periodika Open Access (Platinum/Diamond). A dokumentumok elektronikus formában szabadon elmenthetők, másolhatók; változtatások nélkül, a forrásra való hivatkozással használhatók. Az alkalmazás kereskedelmi célokat nem szolgálhat. Bármilyen terjesztési és felhasználási forma esetében az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok az irányadók. Elektronikus változatára a CC BY-NC-ND (Creative Commons – Attribution-NonCommercial-NoDerivatives) licenc feltételei érvényesek.

About the journal Névtani Értesítő

Névtani Értesítő, founded in 1979, is a peer-reviewed journal of Hungarian onomastics. It is co-published by the Institute of Hungarian Linguistics and Finno-Ugric Studies of Eötvös Loránd University and the Society of Hungarian Linguistics. In the journal, the section “Articles” releases new research results; the section “Onomastics and Events” reports on current Hungarian and international works and professional events; the sections “Book Reviews” and “Reviews on Periodicals” review the latest publications of Hungarian and foreign specialized literature. The authors of the articles published in the journal are representatives of various fields of sciences, mostly researchers of Linguistics and of the related branches of Humanities and Social Sciences from Hungary and the neighbouring countries. Submitted papers go through a blind double peer-reviewing process. The journal Névtani Értesítő keeps up relations with several international onomastic journals, many of which regularly review its issues. The issues of the journal Névtani Értesítő are published in Hungarian, with English lists of contents and abstracts.

Current and previous issues of the journal, in full, are available here.

Editor-in-chief: TAMÁS FARKAS (Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Linguistics and Finno-Ugric Studies, Budapest). Editor: MARIANN SLÍZ (Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Linguistics and Finno-Ugric Studies, Budapest). Editorial Board: JÁN BAUKO (Constantine the Philosopher University, Institute of Hungarian Linguistics and Literary Studies, Nitra), ANDREA BÖLCSKEI (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies, Budapest), ZSUZSANNA FÁBIÁN (Eötvös Loránd University, Institute of Romance Studies, Budapest), KÁROLY GERSTNER (Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Linguistics, Budapest), ATTILA HEGEDŰS (Pázmány Péter Catholic University, Institute of Hungarian Language and Literature, Piliscsaba), ISTVÁN HOFFMANN (University of Debrecen, Institute of Hungarian Linguistics, Debrecen), DEZSŐ JUHÁSZ (Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Linguistics and Finno-Ugric Studies, Budapest), KRISZTINA LACZKÓ (Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Linguistics and Finno-Ugric Studies, Budapest), VALÉRIA TÓTH (University of Debrecen, Institute of Hungarian Linguistics, Debrecen).

ISSN 0139-2190 (print), ISSN 2064-7484 (online).

The journal publishes the authors’ own, original articles and does not consider for publication manuscripts that have already been published elsewhere or submitted to other journals, periodicals or publications. Guidelines provided at the end of the current issue offer further detailed information on submission and publication policy. When submitting the manuscript, the author automatically accepts the terms and conditions in the Guidelines. Publishers do not charge the author for reviewing the submitted manuscript or, in case of positive reviews, for publication.

Authors are entitled, with no restriction in time and free of charge, to publish (via e-mail, on the author’s webpage, on the website of the author’s institution, on the author’s institutional or university repository with open or restricted access or on other non-profit servers) the pre-print version (i.e. the non-final version accepted by the editorial board for publication, with the corrections suggested by the peer-reviewers) of their manuscripts. When disseminating the article in this way, the author is required to warn the readers that the manuscript in question is not the final, published version of the article. If the final version of the article has already been published in print or online, it is advisable and allowed for the author to use the post-print version. In the latter case, the complete bibliographic details of the journal publication are expected to be indicated. The author is entitled to keep the copyright of the article; in case of a reprint, however, the author is obliged to indicate the complete bibliographic details of the first publication by Névtani Értesítő.

Névtani Értesítő is an Open Access (Platinum/Diamond) journal. All articles published in the journal in electronic format are allowed to be downloaded, copied, and used unaltered with bibliographic details referenced. Applications are not for commercial purposes. In case of any form of distribution and use Law LXXVI of 1999 on copyright and related rules and regulations apply. The online version of the journal is under the terms and conditions of the CC BY-NC-ND license.

Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.

Creative Commons Licenc
All articles published in Névtani Értesítő can be used under the terms of Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Recent Submissions