A LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve bemutatása

A LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve a spanyol nyelvterület kisprózai alkotásairól készült tudományos cikkeket publikál spanyol és angol nyelven. 2010 óta jelenik meg, kiadója az ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszéke. A folyóirat „Artículos” rovata új kutatási eredményeket bemutató tanulmányoknak ad helyet, a ,,Rincón del Doctorando” illetve a ,,Rincón del Estudiante” doktorjelöltek és tudományos diákköri konferenciákon sikeresen szereplő hallgatók dolgozatait fogadja. A ,,Reseñas” rovatban a folyóirat profiljába tartozó egyéb kiadványokról közöl recenziókat. A nemzetközi folyóirat – melynek szerzői főként külföldi, a spanyol nyelvű irodalmakkal foglalkozó kutatók – az utóbbi időben egy-egy téma köré szerveződő monografikus számok publikálását tűzte ki célul. Minden tanulmányhoz spanyol és angol nyelvű összefoglaló készül, mindkét nyelven tárgyszavakkal. Évente egyszer, októberben jelenik meg, időnként egy-egy tavaszi számmal kiegészítve.
Szerkesztőbizottság: Tiszteletbeli elnök: Kulin Katalin (ELTE); Felelős kiadó: Scholz László (ELTE); Szerkesztőségvezető: Vasas László (ELTE), Báder Petra (ELTE); Szerkesztőbizottság tagjai: Bényei Tamás (UD), Vicente Cervera Salinas (Universidad de Murcia), Walter Costa (UFSC, Florianópolis), Teodosio Fernández (Universidad Autónoma, Madrid), Peter Fröhlicher (Universität Zürich), Luz Elena Guitérrez de Velasco Romo (El Colegio de México), Eduardo Hopkins R (PUCP, Lima), Tamás Zoltán Kiss (PTE), Gabriella Menczel (ELTE), Carmen de Mora (Universidad de Sevilla), Celina Manzoni (UBA, Buenos Aires), Javier de Navascués y Martín (Universidad de Navarra), Andrea Pagni (Priedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), Erna Pfeiffer (Karl-Franzens Universität, Graz), Randolph D. Pope (University of Virginia, Charlottesville), Harriet S. Turner (University of Nebraska-Lincoln).
HU ISSN 2061-6678 (online: http://ojs.elte.hu/index.php/lejana/index).
A cikkek közzétételével kapcsolatos további információk az „Információk, Beküldések” rovatban találhatók.

Presentación de LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve

LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve publica artículos científicos de crítica literaria en lengua española e inglesa sobre obras de narrativa breve en español. La revista se publica desde 2010 siendo su editor el Departamento de Español de la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad Eötvös Loránd (Budapest, Hungría). La sección de „Artículos” recoge estudios que presenten nuevos resultados teóricos, y la de “Rincón del Doctorando” y “Rincón del Estudiante”, artículos de doctorandos y estudiantes que hayan participado con éxito en congresos científicos estudiantiles. La sección de “Reseñas” ofrece informaciones sobre otras ediciones pertenecientes al perfil de la revista. Lejana es una revista internacional —cuyos autores son, en la mayoría de los casos, investigadores de las literaturas hispánicas— que en los últimos años ha publicado números monográficos relacionados con un tema concreto. Todos los artículos cuentan con un resumen en español e inglés con palabras clave respectivas. La revista es una publicación anual que sale en octubre que de vez en cuando cuenta con un número publicado en primavera.
Los miembros del equipo editorial son: Presidenta de Honor: Kulin Katalin (ELTE); Editor: Scholz László (ELTE); Directores de Redacción: Vasas László (ELTE), Báder Petra (ELTE); Comité de redacción: Bényei Tamás (UD), Vicente Cervera Salinas (Universidad de Murcia), Walter Costa (UFSC, Florianópolis), Teodosio Fernández (Universidad Autónoma, Madrid), Peter Fröhlicher (Universität Zürich), Luz Elena Guitérrez de Velasco Romo (El Colegio de México), Eduardo Hopkins R (PUCP, Lima), Tamás Zoltán Kiss (PTE), Gabriella Menczel (ELTE), Carmen de Mora (Universidad de Sevilla), Celina Manzoni (UBA, Buenos Aires), Javier de Navascués y Martín (Universidad de Navarra), Andrea Pagni (Priedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), Erna Pfeiffer (Karl-Franzens Universität, Graz), Randolph D. Pope (University of Virginia, Charlottesville), Harriet S. Turner (University of Nebraska-Lincoln).
HU ISSN 2061-6678 (online: http://ojs.elte.hu/index.php/lejana/index).
Otras informaciones sobre la publicación de artículos se encuentran en la sección “Acerca de, Envíos”.

Presentation of LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve

LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve publishes scientific papers of literary criticism in Spanish and English of short fiction works in Spanish. The journal is published from 2010 by its editor as the Spanish Department of the Faculty of Arts and Philosophy of the Eötvös Loránd University (Budapest, Hungary). The section of “Artículos” collects papers that represent new theoretical results, and the section of “Rincón del Doctorando” and “Rincón del Estudiante”, papers of doctoral, post-gradual and gradual students that has participated with success in scientific student conferences. The section of “Reseñas” offers reviews of other editions that belong to the journal’s profile. Lejana is an international publication—whose authors are mainly researchers of the Spanish-language literature—that has published in the last years monographic issues of a specific subject. Every article has an abstract in Spanish and English, with its respective keywords. This journal is annual, it is published in October, with an eventual issue in Spring.
The members of the editorial team are: Honorary President: Kulin Katalin (ELTE); Editor: Scholz László (ELTE); Editorial Directors: Vasas László (ELTE), Báder Petra (ELTE); Editorial Committee: Bényei Tamás (UD), Vicente Cervera Salinas (Universidad de Murcia), Walter Costa (UFSC, Florianópolis), Teodosio Fernández (Universidad Autónoma, Madrid), Peter Fröhlicher (Universität Zürich), Luz Elena Guitérrez de Velasco Romo (El Colegio de México), Eduardo Hopkins R (PUCP, Lima), Tamás Zoltán Kiss (PTE), Gabriella Menczel (ELTE), Carmen de Mora (Universidad de Sevilla), Celina Manzoni (UBA, Buenos Aires), Javier de Navascués y Martín (Universidad de Navarra), Andrea Pagni (Priedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), Erna Pfeiffer (Karl-Franzens Universität, Graz), Randolph D. Pope (University of Virginia, Charlottesville), Harriet S. Turner (University of Nebraska-Lincoln).
HU ISSN 2061-6678 (online: http://ojs.elte.hu/index.php/lejana/index).
About publishing, other information are available in the section “About, Submissions”.

Recent Submissions