Files in this item

Az ómagyar kori településnevekben előforduló ´német´ jelentésű lexémák nyelvföldrajzi vizsgálata