Files in this item


A tulajdonságra utaló családnevek kognitív nyelvészeti megközelítésben