Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Györffy, János 
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-03-28T09:15:42Z
Availability Date
dc.date.available
2022-03-28T09:15:42Z
Release
dc.date.issued
2002
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/65444
Abstract
dc.description.abstract
Az átlagos torzultságok szerinti legjobb vetületeket határoztuk meg a pólusvonalas képzetes hengervetületek alábbi csoportjaira, melyeket a vetületi egyenletek alapján alakítottunk ki: · x=c×arcl (valódi hengervetület); · x=c(j)×arcl, ahol c(j) páros függvény (a szélességi körök ekvidisztánsak); · x=c(j)×f(l), ahol c(j) páros, f(l) páratlan függvény (a meridiánok minden szélességi kört ugyanolyan arányban osztanak fel); · x=x(j,l) j-ben páros, l-ban páratlan függvény (a meridiánok a szélességi köröket tetszõlegesen változó arányban osztják fel). Minden egyes csoporton belül alcsoportokat képeztünk az y=y(j) vetületi egyenlet alapján: · y=arcj (vagyis a középmeridián hossztartó); · y=d×arcj (vagyis a középmeridián ekvidisztáns); · y=y(j) j-ben páratlan függvény. A vetületi egyenletek alkotó függvényeit polinomokkal közelítettük, és a többváltozós szimplex módszer nevû minimalizáló eljárással határoztuk meg azokat az együttható értékeket, amelyek a vizsgált átlagos teljes torzultsági hiba-kritériumokra (eredeti Airy, Airy—Kavrajszkij stb.) a minimális értékeket adták. A vizsgálatok eredményei: · A különbözõ torzultsági kritériumok eltérõ vetületeket eredményeztek; a földrajzi szemlélettel, az esztétikai érzékkel és a térképészeti hagyományokkal az Airy–Kavrajszkij és a módosított Airy kritériumból származó vetületek állnak összhangban. · Az x vetületi egyenlet szerinti csoportok sorrendjében a hiba általában jelentõsen csökken, különösen a valódi és az ekvidisztáns képzetes hengervetületek között, valamint az utolsó (a változó arányban felosztott parallelkörû) csoportnál. Az y vetületi egyenleteket közelítõ polinomok fokszámának növelésével a hiba többnyire csak kis mértékben csökkenthetõ tovább. · Mind az ekvidisztáns parallelkörû, mind a változóan felosztott parallelkörû legjobb képzetes hengervetületek az átlagos torzultság szempontjából lényegesen kedvezõbbek, mint a hagyományos képzetes hengervetületek, ezért a teljes Föld ábrázolására hangsúlyozottan javasolhatók.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az egész Föld optimális ábrázolása általános torzulású pólusvonalas képzetes hengervetületbenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Journal
dc.identifier.jtitle
Térképtudományi Tanulmányok. Studia Cartologicahu_HU
First Page
dc.identifier.spage
1hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
12hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Representing the whole Earth in best pseudocylindrical projections with pole linehu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Intézethu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2002hu_HU


Files in this item

Az egész Föld optimális ábrázolása általános torzulású pólusvonalas képzetes hengervetületben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record