Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Dróth, Júlia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-03-17T11:21:30Z
Availability Date
dc.date.available
2022-03-17T11:21:30Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/65275
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány átfogó képet rajzol a hazai fordítóképző intézmények fordításértékelési módszereiről, szempontjairól, valamint arról, hogy a fordítással foglalkozó cégek, szervezetek milyen szempontok alapján értékelik a próbafordításokat, milyen fordítói kompetenciákat várnak el, s melyek a főbb lektori értékelési kritériumok. A dolgozat célja, hogy megvizsgálja, mennyiben hasznosulnak, illetve hasznosíthatók a piaci értékelési és lektorálási rendszerek elemei a képesítőfordítások értékelésében. Ennek érdekében sorra veszi, részletesen tárgyalja és definiálja a fordításértékelési rendszerek összevetéséhez szükséges értékelési alapfogalmakat. Ezt követően különböző szempontok alapján összeveti az oktatási és a piaci fordítási szituáció számos értékelési szempontrendszerét. Ennek kapcsán tárgyalja a fordításértékeléssel kapcsolatos nemzeti szabványt, a nemzetközi szervezetek és fordítóirodák lektorálási és minőségbiztosítási eljárásait és kritériumait, valamint kilenc hazai szakfordítóképző felsőoktatási intézmény képesítőfordításokhoz alkalmazott értékelési szempontrendszerét. Megállapítja, hogy ezek a kritériumrendszerek kevés átfedést mutatnak. Célszerű volna, hogy az oktatás értékelési szempontjai közelítsenek a piaci elvárásokhoz, a hivatásos fordítás normáihoz. Oktatásmódszertani szempontból indokolt, hogy a fordítóképzés során, majd a képesítőfordítások bírálatához alkalmazott értékelési kritériumok, illetve a fordítóirodák követelményei egymásra épüljenek, és már a képzés kezdetétől ismerjék ezeket a hallgatók.hu_HU
Language
dc.language
Magyar
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A fordítások értékelése a szakfordítóképzésben és a fordítói munka világábanhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Date Change
dc.date.updated
2022-03-17T11:08:10Z
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The paper provides an overall view of the translation assessment methods and criteria of translator training institutions and translation agencies. The author’s aim is to explore to what extent the evaluation systems of the translation market are applied, or could be applied for the evaluation of qualifying translations in higher education. The paper also discusses and defines the basic notions of translation assessment. Then these concepts serve as a basis for the comparison of the evaluation criteria used for assessing qualifying translations in nine Hungarian universities on one side; and the quality assurance methods and criteria of international translation companies, translation services and the national standard on translation on the other side. As the various systems of evaluation do not overlap, it would be practical to adjust the assessment criteria to market expectations and to the norms of professional translation, and acquaint the students with them from the beginning of the training.hu_HU
Scope
dc.format.page
5-36
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
1676335
Issue Number
dc.identifier.issue
2hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
FORDÍTÁSTUDOMÁNYhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
FORDÍTÁSTUDOMÁNYhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
36hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
5hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
13hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
translation traininghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
evaluation criteriahu_HU
Keyword English
dc.subject.en
qualifying translationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
translation agencyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
quality assurancehu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakfordítóképzéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értékelési szempontokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
képesítőfordításhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fordítóirodákhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
minőségbiztosításhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
department of Author
dc.contributor.institution
Társadalomtudományi Intézet
department of Author
dc.contributor.institution
Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
department of Author
dc.contributor.institution
Pályatervezési és Tanárképző Intézet
department of Author
dc.contributor.institution
Angol Nyelvészeti Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Pályatervezési és Tanárképző Intézet
Author institution
dc.contributor.department
Fordító- és Tolmácsképző Tanszék


Files in this item

A fordítások értékelése a szakfordítóképzésben és a fordítói munka világában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record