Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Györffy, János 
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-03-07T10:22:06Z
Availability Date
dc.date.available
2022-03-07T10:22:06Z
Release
dc.date.issued
2021
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/64320
Abstract
dc.description.abstract
Györffy István, a neves néprajzos számos tanulmány- és gyűjtőutat tett a Balkánra, így többször járt Dobrudzsában is. Erről a területről jelent meg egy cikke egy etnikai térkép-melléklettel 1916-ban, amikor ott éppen harcok törtek ki Románia és Bulgária között. Ebben az írásban megvizsgáljuk, hogy milyen statisztikai adatbázist, milyen topográfiai és néprajzi térképeket használhatotta szerző, hol és mikor folytatott helyszíni terepbejárást, végül milyen megbízhatóan és pontosan szemlélteti térképén a terület korabeli etnikai viszonyait.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
DOBRUDZSA NÉPEI AZ 1910-ES ÉVEKBEN GYÖRFFY ISTVÁN TÉRKÉPÉNhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Abstract in English
dc.description.abstracteng
István Györffy, the renowned ethnographer, made several study and collecting trips to the Balkans, so he also visited Dobrudja several times. He published an article with an ethnic map appendix on this area in 1916, just when fighting broke out there between Romania and Bulgaria. This paper examines what kind of statistical database, topographic and ethnographic maps the author may have used, which places he had visited and when, and how reliably and accurately his map illustrated the contemporary ethnic conditions of the areahu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Térképtudományi Tanulmányok. Studia Cartologicahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
38hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
29hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Dobrudzsahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
néprajzi térképhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Györffy Istvánhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyűjtőúthu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2021hu_HU


Files in this item

DOBRUDZSA NÉPEI AZ 1910-ES ÉVEKBEN GYÖRFFY ISTVÁN TÉRKÉPÉN
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record