Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Márton, Mátyás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-01-28T07:30:09Z
Availability Date
dc.date.available
2022-01-28T07:30:09Z
Release
dc.date.issued
2009
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/64316
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A tengeraljzat ábrázolása térképeken : Első részhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Tudományos Ismeretterjesztő Társulathu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
1247388
Issue Number
dc.identifier.issue
8hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Természet Világahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
351hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
347hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
140hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Természet Világahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tengeraljzathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
térképészethu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2009hu_HU


Files in this item

A tengeraljzat ábrázolása térképeken : Első rész
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record