Félúton konferencia

A FÉLÚTON az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Doktori Iskolájának a konferenciája. A gyűjteményben a korábbi évek konferenciáin elhangzott előadások írásos változatát olvashatja.
A konferencia célja, hogy a nyelvtudomány iránt elkötelezett doktori iskolás hallgatók jobban megismerhessék egymás kutatási területeit, módszereit, eredményeit; lehetőséget kapjanak témájuk bemutatására, felmerülő kutatói dilemmáik nyilvános szakmai megvitatására.

Recent Submissions

View more