Esély

Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat

Az Esély társadalom- és szociálpolitikai folyóirat magas színvonalú kettős lektorálású cikkeket publikál a társadalom- és szociálpolitika minden területéről, hazai és nemzetközi összefüggésekben. Különös hangsúlyt helyez azokra a témákra, amelyek hozzájárulnak a szociálpolitikai tudás fejlődéséhez, a jövőbeli irányvonalak meghatározásához, új empirikus összefüggések bemutatására, előmozdítják a tudományterület elméleti fejlődését, és hozzájárulnak a szociálpolitika szakterületeinek alakításához, valamint megvalósítása feltáró elemzéséhez.

Főszerkesztő: Czibere Ibolya
Szerkesztők: Czibere Ibolya, Farkas Zsombor, Rácz Andrea
Olvasószerkesztő: Nemes-Zámbó Gabriella
Tördelőszerkesztő: Juhászné Marosi Edit
Szerkesztőségi titkár: Dr. Molnár Éva
Kiadó: Hilscher Rezső Alapítvány
ISSN 0865-0810
DOI 10.48007/esely

Recent Submissions

View more