A tételhez tartozó fájlok

Samuel Liber Baro a Bruckenthal, Theresiae Aug. a consilüs intimis, Eques S. Stephani secundi Ordinis Magni Transilvaniae Princip. Gubernator &c. &c.