Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Márton, Mátyás 
Author
dc.contributor.author
Toronyi, Bence 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-09-14T10:38:06Z
Availability Date
dc.date.available
2021-09-14T10:38:06Z
Release
dc.date.issued
2021
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/61437
Abstract
dc.description.abstract
A 19. század neves magyar (vagy magyar származásúnak vélhető) glóbuszkészítői sorát a Budai Ézsaiás vezette debreceni rézmetsző diákok, Lettány Ferenc, Elekes Ferenc, Nagy Károly, Perczel László, Schirkhuber Móric, Hunfalvy János, Gönczy Pál és Kogutowicz Manó neve fémjelzi. A nevezett glóbuszkészítőkkel és munkáikkal az elmúlt években több munka is foglalkozott szakfolyóiratunk hasábjain. Jelen tanulmány – utolsóként e sorban – Gönczy Pál földgömbjeivel ismerteti meg az olvasót. A dolgozat egy három cikkből álló sorozat első tagja, amelyben a szerzők – a korábbiakhoz hasonlóan – összefoglalják a szakirodalomban megjelent Gönczy-glóbuszokkal kapcsolatos publikációkat, és áttekintik a 2016-ig hazánkban megismert földgömbjeit.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Gönczy Pál hazánkban 2016-ig megismert földgömbjeihu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The major 19th-century Hungarian globe makers – including those who may be considered Hungarian after their origin – were the copper engraving students of Debrecen led by Ézsaiás Budai, Ferenc Elekes, Ferenc Lettány, Károly Nagy, László Perczel, Móric Schirkhuber, János Hunfalvy, Pál Gönczy and Manó Kogutowicz. The named globe makers and their work have been the subject of several studies in recent years in the columns of our journal. This paper – the last in this row – introduces the reader to the globes of Pál Gönczy. This work is the first in a series of three articles in which the authors – as earlier too – summarize the publications on Gönczy’s globes published in the literature, and review his globes known in Hungary until 2016.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.73.2021.4.1
Issue Number
dc.identifier.issue
4hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
24hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
17hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
73hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Hungarian-language globes from Prague and Berlinhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Virtual Globes Museumhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
magyar nyelvű glóbuszok Prágából és Berlinbőlhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Virtuális Glóbuszok Múzeumahu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2021hu_HU


Files in this item

Gönczy Pál hazánkban 2016-ig megismert földgömbjei
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record