Files in this item


A Magyar Kir. Tudomány-Egyetem Jóg és Államtudományi Tanártestülete 1863.