Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Siki, Zoltán 
Author
dc.contributor.author
Takács, Bence 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-08-16T16:33:09Z
Availability Date
dc.date.available
2021-08-16T16:33:09Z
Release
dc.date.issued
2021
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/58734
Abstract
dc.description.abstract
A geodéziai mozgás- és deformációvizsgálatok területén a fotogrammetria egy újszerű alkalmazását mutatjuk be ebben a cikkben. A fénykép, illetve videó elvételek készítése során Raspberry Pi számítógépet és kamerát alkalmazunk úgy, hogy a kamerát egy geodéziai távcsőre szereljük a felbontás növelése érdekében. A képek feldolgozását teljesen automatizáltuk a nyílt forráskódú Ulyxes-rendszer továbbfejlesztésével. Az automatizálást az úgynevezett ArUco-jelek és az OpenCV-könyvtár segítségével valósítottuk meg. Kétféle algoritmust, egyrészt a sablonillesztést (template matching), másrészt az alakfelismerést is implementáltunk. A sablonillesztés esetén a jel nem fordulhat el és a mérete sem változhat meg, így a képsíkban a jel önmagával párhuzamos elmozdulását tudjuk detektálni. Az alakfelismerés esetén nincsenek ilyen korlátozások. A rendszert dinamikus próbaterhelések során alkalmaztuk, ahol a robot-mérőállomások nem elég gyorsak, a GNSS-technika pedig nem elég pontos.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Mozgásvizsgálat fényképekbőlhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Intézethu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In geodetic movement and deformation analysis, a novel application of photogrammetry is presented in this article. The resolution of the images is increased by inserting a geodetic telescope in front of the camera. Raspberry Pi computer and camera are used to take photos and videos. Extending the open-source Ulyxes system, image processing was fully automated using the so-called ArUco codes and the OpenCV library. Two different algorithms, namely template matching as well as pattern recognition were implemented. In the case of template matching, the markers cannot be rotated or scaled; therefore, we can detect their parallel displacement in the image plane. On the other hand, though, in the case of pattern recognition, there are no such restrictions. The system was applied during dynamic test loads where the robotic total stations are not fast enough and the GNSS technique is not accurate enough.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.73.2021.3.4
Issue Number
dc.identifier.issue
3hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
23hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
19hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
73hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
movement analysishu_HU
Keyword English
dc.subject.en
deformation analysishu_HU
Keyword English
dc.subject.en
image processinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
open sourcehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Raspberry Pihu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mozgásvizsgálathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
deformációvizsgálathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
képfeldolgozáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyílt forráskódhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Raspberry Pihu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2021hu_HU


Files in this item

Mozgásvizsgálat fényképekből
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record