Files in this item

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köznevelésben biztosított jogainak érvényesülése a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény és az integrációjukkal kapcsolatos (gyógy)pedagógiai attitűdök tükrében