Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kiss, Dorottya 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-07-19T07:40:25Z
Availability Date
dc.date.available
2021-07-19T07:40:25Z
Release
dc.date.issued
2021
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/57899
Abstract
dc.description.abstract
A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült tanulmánykötetről írt bemutató olvasható, melyben elemzem a kötet összetételét és ismertetem a kutatócsoportot. A kutatás módjáról, a vizsgált populációról és egyes eredményekről is megtudhat információkat az olvasó, a végén pedig, hogy kiknek is ajánlott ezt a kötetet elolvasni.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Művészeti tevékenységek, rendezvények, kulturális szokások kisiskolások és tanítóik körébenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
jováhagyott változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE TÓKhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31074/gyntf.2021.1.368.371
Journal
dc.identifier.jtitle
Gyermeknevelés Tudományos Folyóirathu_HU
First Page
dc.identifier.spage
368hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
9hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ELTE TÓKhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
művészeti tevékenységhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
felméréshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kutatókhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zenehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gyermekneveléshu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2021hu_HU


Files in this item

Művészeti tevékenységek, rendezvények, kulturális szokások kisiskolások és tanítóik körében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record