Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Károly, Krisztina 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-07-06T12:19:24Z
Availability Date
dc.date.available
2021-07-06T12:19:24Z
Release
dc.date.issued
2020
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/57849
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A tudományos szakfordítás empirikus kutatásának módszertani lehetőségeirőlhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Doi ID
dc.identifier.doi
10.35924/fordtud.22.1.2
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Fordítástudományhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
26hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
17hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
22hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet Angol Nyelvpedagógiai Tanszékhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020hu_HU


Files in this item

A tudományos szakfordítás empirikus kutatásának módszertani lehetőségeiről
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record