Files in this item


Gyógypedagógus hallgatók sportolási szokásainak és a fogyatékos személyek rendszeres fizikai aktivitásával kapcsolatos ismereteinek vizsgálata