Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Regényi, Enikő Mária
Author
dc.contributor.author
Cs. Kiss, Boglárka 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-06-10T13:01:06Z
Availability Date
dc.date.available
2021-06-10T13:01:06Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/56792
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom témájául az értelmi akadályozottsággal élő emberek munkával való kapcsolatát választottam. A gyakorlati részben a Dunakeszi ÉletFa Rehabilitációs Intézetben lakó 15 enyhe, valamint középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő felnőttel készítettem interjút.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Gondolatok a munkáról - értelmileg akadályozott felnőttek kapcsolata a munkávalhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
74hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000929634
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kongníció Gyógypedagógiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmileg akadályozott felnőttek -- foglalkozási rehabilitációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmileg akadályozottak -- munkahu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item


Gondolatok a munkáról - értelmileg akadályozott felnőttek kapcsolata a munkával

Gondolatok a munkáról - értelmileg akadályozott felnőttek kapcsolata a munkával

Gondolatok a munkáról - értelmileg akadályozott felnőttek kapcsolata a munkával
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record