Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Zászkaliczky, Péter
Author
dc.contributor.author
Czár, Erzsébet 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-06-10T12:54:10Z
Availability Date
dc.date.available
2021-06-10T12:54:10Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/56768
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatomban egy számomra izgalmas témát járok körül, a divat és a fogyatékosság egymásra hatásának alakulását vizsgálom. Célom az, hogy bemutassam, miként jutott el a divat a története során – az esztétikán és a szépségen keresztül – a fogyatékosokhoz.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A fogyatékosság és a divathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
59hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000928494
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Általános Gyógypedagógiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékos modellek -- társadalmi megítéléshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item


A fogyatékosság és a divat
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record