Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bacsó, Miklós 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-06-01T10:45:27Z
Availability Date
dc.date.available
2021-06-01T10:45:27Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/56557
Abstract
dc.description.abstract
Adaptált digitalizált tartalom. A Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda a fogyatékossággal élő hallgatók megsegítése céljából tankönyveket adaptál. A tananyag akadálymentes, adaptált változata az arra jogosult (a fogyatékosügyi koordinátoroknál regisztrált) hallgatók számára érhető el.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Adatbázis-kezelés haladóknakhu_HU
Type
dc.type
könyvhu_HU
Version
dc.description.version
jováhagyott változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI)hu_HU
Scope
dc.format.page
32hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
adapted contenthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
adaptált tartalomhu_HU
Rent
dc.publisher.name
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU


Files in this item

Adatbázis-kezelés haladóknak
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record