Valóságos könyvtár – könyvtári valóság

Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016

„A könyvtár csendes üzem, miután létrehozzuk, alig hallatja hangját, általában figyelmünkön is kívül esik. A veszély árnyéka eleddig ritkán vetült rá. Ám a könyvtár nem egy külön világ. Kontaktus intézményként számos hatás érte, módosult arculata, funkciókészlete. Békés átalakulásai után most gyűjtögető életmódjáról át kell térnie a halászatra, vadászatra.”
Vörös Klára gondolatai mottóul szolgálhatnak a Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II. címmel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Intézete, valamint Könyvtártudományi Doktori Programja által rendezett konferencián elhangzott előadások válogatását tartalmazó tanulmánykötetünknek.
Szerzőink a könyvtár- és információtudomány hazai és határon túli képviselőit egyaránt foglalkoztató aktuális kérdéseket tárgyalják, elemzik a könyvtárak valós és virtuális szerepét, miközben kitérnek azok információközvetítő és tudományos kutatómunkát támogató küldetésének több aspektusú problémafeltárására, jövőbeli feladataik széles körű vizsgálatára is.


A kötet adatai:

Cím: Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016
Szerkesztette: Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli
Lektorálta: Bényei Miklós, Dippold Péter, Tószegi Zsuzsanna
Olvasószerkesztő és tördelő: Szabó Panna
Angol nyelvi lektor: Adolf Adrienn
További munkatársak: Farkas Csenge, Németh Katalin
Kiadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet
ISBN 978-963-284-842-6

Recent Submissions

View more