Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Borsodi, Csaba 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-05-17T09:47:19Z
Availability Date
dc.date.available
2021-05-17T09:47:19Z
Release
dc.date.issued
2021
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/55815
Abstract
dc.description.abstract
Magyarországon a második világháború előtt a különböző közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) számára egyetemi szinten nem képeztek szakembereket. A koalíciós időszakban 1945 és 1948 között nem került sor a magyar felsőoktatás átfogó reformjára. Az első reformjavaslatok kidolgozása már 1947-ben megkezdődött, de az elképzelések megvalósítására csak azután került sor, hogy kialakult az állampárti diktatúra. 1949-ben született meg az a kormányrendelet, amely engedélyezte a könyvtárosok egyetemi képzését. A rendelet szerint a Pázmány Péter (1950 szeptemberétől Eötvös Loránd) Tudományegyetemen könyvtáros-, levéltáros- és muzeológusképzés indult. Az első könyvtáros hallgatók az 1948/49-es tanév második félévében kezdték meg könyvtárosi tanulmányaikat ötéves, kétszakos képzésben. Az egymást követő reformok hullámain az 1950/51-es tanévben négyéves kétszakos, az 1951/52-es tanévtől, az 1953/54-es tanévig egyszakos, ötéves, az 1954/55-ös és a következő tanévben négyéves kétszakos volt a képzés. 1956 után Kovács Máté tanszékvezetése alatt újabb reform következett. A Bölcsészettudományi Karon történt átszervezés következtében 1949. októberében 13 intézet jött létre, köztük a Könyvtártudományi Intézet. Az intézet élén Varjas Béla és Telegdi Zsigmond egyetemi magántanárok álltak. A további átszervezések után az intézetből tanszék lett.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Reformok hullámainhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezethu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Prior to World War II there was no university education for public collection (libraries, archives, museums) experts in Hungary. No extensive reform took place in the Hungarian higher education during the so-called coalition era, between 1945 and 1948. The first reform proposals appeared in 1947 but they came into force only after the one-party state dictatorship came to power. The government decree establishing the university training of librarians was issued in 1949. According to the decree, the training of librarians, archivists and museologists was launched at the Pázmány Péter University (known as Eötvös Loránd University from September, 1950). The first librarian students began their five-year-long, two-major training during the second semester of the academic year 1948–1949. On the waves of the different reforms following each other, the training was four-year-long and two-major in the academic year 1950–1951, from 1951–1952 until 1953–1954 it was fiveyear- long and single subject, while in 1954–1955 and the years following it was four-year-long and two-major. Another reform took place under the leadership of Máté Kovács as the head of department. Thirteen institutes came into existence, one of them was the Institute of Library and Information Science, as the result of the reorganization at the Faculty of Humanities in October 1949. Béla Varjas and Zsigmond Telegdi were the heads of the institute as university private teachers. The institute became a department after further reorganizations.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Boda Gáborné Köntös Nelli; Kiszl Péterhu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Valóságos Könyvtár – Könyvtári Valóság : Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/vkkv2020.47
Last Page
dc.identifier.lpage
56hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
47hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Az egyetemi szintű könyvtárosképzés kezdetei a Pázmány Péter / Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 1948/49–1956hu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Történelem Segédtudományai Tanszékhu_HU
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Valóságos Könyvtár – Könyvtári Valósághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Valóságos Könyvtár – Könyvtári Valóság IV.hu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2021hu_HU


Files in this item

Reformok hullámain
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record