Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Baditzné Pálvölgyi, Kata
Author
dc.contributor.author
Kovács, Dorottya 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-05-13T13:40:15Z
Availability Date
dc.date.available
2021-05-13T13:40:15Z
Release
dc.date.issued
2021
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/55708
Abstract
dc.description.abstract
Jelen kutatás tárgya a spanyol nyelven folytatott (fél)spontán beszéd artikulációs tempója. Egyfelől négy spanyol anyanyelvi dialektus (észak-spanyolországi, dél-spanyolországi, mexikói, argentínai-uruguayi) átlagos tempóértékét vizsgáljuk, másfelől pedig B2-es KER szintű magyar ajkú nyelvtanulók artikulációs tempóját hasonlítjuk össze a négy spanyol nyelvjárás átlagos artikulációs tempójával. Kutatásunk alapját a következő hipotézisek képezik: (i) (fél)spontán beszédkor az európai spanyol dialektusok átlagos artikulációs tempója magasabb, mint az amerikai dialektusoké; (ii) az általunk vizsgált B2-es KER szintű magyar nyelvtanulók artikulációs tempója alacsonyabb, mint az általunk vizsgált bármely spanyol nyelvjárás átlagos tempóértéke. Dolgozatunkban az elméleti háttér után a vizsgálatunkban résztvevő adatközlőket mutatjuk be, majd az elemzésünk során használt módszertant is részletezzük. Az artikulációs tempó megállapításához (fél)spontán beszédként meghatározható interjúkat elemeztünk: a hangfelvételeket szegmentáltuk és annotáltuk a Praat nevű fonetikai-akusztikai programban. Eredményeink az első hipotézisünket nem támasztották alá, ugyanis (i) leggyorsabbnak a mexikói, a leglassabbnak pedig az észak-spanyolországi nyelvjárás bizonyult; a második feltételezésünk azonban alátámasztást nyert, mivel (ii) az általunk vizsgált egyik B2-es KER szintű magyar anyanyelvű nyelvtanuló sem érte el bármely elemzett spanyol dialektus átlagos értékét.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A spanyol artikulációs tempó a nyelvoktatás vonatkozásábanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
48hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
artikulációs tempóhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
beszédprodukcióhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
spanyol dialektusokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
spanyol nyelvhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
spanyol nyelvoktatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
spontán beszédhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2021hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
-hu_HU


Files in this item

A spanyol artikulációs tempó a nyelvoktatás vonatkozásában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record