Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Plihál, Katalin 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-05-11T11:37:34Z
Availability Date
dc.date.available
2021-05-11T11:37:34Z
Release
dc.date.issued
2021
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/55658
Abstract
dc.description.abstract
Magyarországról, illetve annak részeiről 1528 után készült nyomtatott, vagy kéziratos térképek valamely korábban készült mű alapján születhettek meg. A térképek szerkezeti vizsgálata segítségünkre lehet annak eldöntésében, hogy egy adott mű „kinek az egyenes ági, vagy oldalági” leszármazottja. Az általunk vizsgált Gasparini szerkesztette térkép szerkezete rokoni kapcsolatot mutat az 1566-ban megjelent Zsámboky János által készített és közreadott, és első alkalommal 1528-ban Ingolstadtban napvilágot látott Tabula Hungarie térképpel. Azt is megállapíthatjuk, hogy Gasparini térképének topográfiai tartalmára Zsámboky e műve hatást nem gyakorolt. Ha alaposan nem vizsgáltuk volna meg Gasparini térképének szerkezetét, akkor a véleményünk továbbra is csak az lehetett volna, hogy e műnek nincs kapcsolata más Magyarországot ábrázoló mappával.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Giovanni Jacobo Gasparini kéziratos térképének szerkezetehu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földrajzi Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Printed or manuscripts maps of Hungary or parts of the country published after 1528 could all be made after works published earlier. The examination of the structure of these maps can help us determine their first or secondary source map. The examination of the structure of Gasparini’s map reveals its relationship with the Tabula Hungarie, the map prepared and published by Johannes Sambucus in 1566, which map was first published in Ingolstadt in 1528. It can also be stated that the topographic content of Gasparini’s work lacks any influence of Sambucus’ map. If we had not studied the structure of Gasparini’s map carefully, we would have continued to hold the opinion that this work has no relationship with any map showing Hungary.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.73.2021.2.3
Issue Number
dc.identifier.issue
2hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
23hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
19hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
73hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
structural examinationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Johannes Sambucushu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gasparinihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szerkezetvizsgálathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Tabula Hungariehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Zsámboky Jánoshu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2021hu_HU


Files in this item

Giovanni Jacobo Gasparini kéziratos térképének szerkezete
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record