Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Pál, Márton 
Author
dc.contributor.author
Albert, Gáspár 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-05-11T11:36:06Z
Availability Date
dc.date.available
2021-05-11T11:36:06Z
Release
dc.date.issued
2021
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/55657
Abstract
dc.description.abstract
Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a geoturizmus és az ehhez kapcsolódó szabadidős tevékenységek iránti igény. A földtudományok népszerűsítésének kézzelfogható elemei azok az élettelen természeti objektumok, amelyek valamilyen földtudományos, vagy akár kulturális, történelmi jelentőséggel bírnak. Ezeket geotópoknak, geohelyszíneknek nevezzük. A geotópok legtöbb esetben olyan földtani kibukkanások, amelyeket a geoturizmus eszköztárával (infrastrukturális fejlesztések, geooktatás) ruházhatunk fel a tudományos információ egyszerű, hétköznapi emberek számára is érthető átadására. Földtani túratérkép szerkesztésekor az elsődleges feladat, hogy azonosítsuk ezeket az objektumokat. E folyamat során különböző alapanyagokat használtunk: geológiai és topográfiai térképeket, a világhálón megosztott Google-fotókat és a földtani alapszelvénylistát. Az előállt adathalmazt GIS-módszerek segítségével szűrtük, osztályoztuk. Munkánk célja a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark Csopak környéki részéről készült nagy méretarányú földtani túratérképen bemutatható geotópok keresése volt. Az eredmény, valamint az elkészült térképmű hatékonyan szolgálja a földtudományos örökségvédelem ügyét, felhívva a látogatók figyelmét a jelentős földtani értéket képviselő képződményekre.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Potenciális geotópok azonosítása térinformatikai módszerekkelhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földrajzi Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Geotourism and tourism activities with geoscientific content have been more and more popular nowadays. The utilized elements of promoting geosciences are the geosites: natural objects on the surface of the Earth that have significant scientific, cultural and/or historic values and do not belong to the biosphere. These are mainly geological outcrops and geomorphological landmarks that can be used to communicate earth science in an easy, visible, and interpretable way for non-expert tourists. The dissemination is helped by the toolset of geotourism such as infrastructural developments and geoeducation. When editing a geological hiking map, the initial task is to identify these objects. During this process multiple data sources can be used: geological and topographic maps, shared Google Photos and the database of the geological key sections. Subsequently the list of potential geosites is filtered with GIS and classifying methods. The aim of our project was to find the most exciting geosites for the first large-scale geological hiking map of Hungary in the Csopak area of the Bakony–Balaton UNESCO Global Geopark. The results and the published map effectively serve the protection of geological heritage while drawing tourists’ attention on the important values of the abiotic nature.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.73.2021.2.2
Issue Number
dc.identifier.issue
2hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
18hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
10hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
73hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
geotourismhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
geositehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
geotourism maphu_HU
Keyword English
dc.subject.en
geological hiking maphu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Földtudományi D. I.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geoturizmushu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geotóphu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geoturisztikai térképhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
földtani túratérképhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
GIShu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2021hu_HU


Files in this item

Potenciális geotópok azonosítása térinformatikai módszerekkel
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record