Files in this item


A szociometriai pozíciót befolyásoló tényezők értelmi akadályozottsággal élő felnőttek egy csoportjában