Files in this item


Optimális neurális hálózat kiválasztása Bayes-becslés segítségével