Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Bánfalvy, Csaba
Author
dc.contributor.author
Kiss, Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-04-07T07:43:03Z
Availability Date
dc.date.available
2021-04-07T07:43:03Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/54798
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatom témájául a mentőszolgálatnál dolgozó emberek munkájának bemutatását választottam. Ez a tanulmány saját vizsgálaton alapuló empirikus jellegű munka. Típusa interjús vizsgálat. A dolgozatban azt vizsgálom, hogy a fenti emberek milyen indíttatással kerülnek az Országos Mentőszolgálathoz. Hogyan vélekednek a munkájukról, a munkakörülményeikről. Célom, hogy feltárjam ezt az eddig kevésbé kutatott és sokszínű társadalmat, ezeknek az ismeretében javasolni tudjak módosításokat, amikkel javítani lehet a körülményeken, és az emberállomány kiégésének megakadályozásában. Az utóbbi jelenséghez fel fogom használni egy, már létező kutatás eredményeit, valamint az interjúalanyok meglátásait, tapasztalatait. [A mellékletek, nagy méretük miatt csak az ELTE BGGYK Könyvtárában férhetőek hozzá.]hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Betekintés a Mentődolgozók társadalmába, kiégésük vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
197hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000800253
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mentőszolgálati dolgozók -- munkakörülményekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kiégés -- mentőszolgálati dolgozókhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item


Betekintés a Mentődolgozók társadalmába, kiégésük vizsgálata

Betekintés a Mentődolgozók társadalmába, kiégésük vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record