Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Horváth, Péter László
Author
dc.contributor.author
Nagy, Orsolya 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-04-08T09:19:48Z
Availability Date
dc.date.available
2021-04-08T09:19:48Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/54792
Abstract
dc.description.abstract
Hogyan működnek együtt integrált bölcsődében az SNI gyermeket nevelő szülők, a fejlesztést végző szakemberek és a kisgyermeknevelők, mik az integrált bölcsődébe járó SNI gyermekek családjainak igényei, és ezek hogyan hangolhatóak össze a bölcsőde elvárásaival. Mi a fejlesztő szakember szerepe az igények összehangolásában, a szülők és a kisgyermeknevelők támogatásában, milyen viszonyban állnak a felmerülő igények és a valóság, mi az, ami az elvárásokból a gyakorlatban is megvalósul.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kommunikáció és együttműködés a bölcsődében: szülők, kisgyermeknevelők és fejlesztő szakemberek egymás közthu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
67hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000894500
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sajátos nevelési igényű gyermekek - integráció - bölcsődehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
korai fejlesztés - bölcsődéskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sajátos nevelési igényű gyermekek - intézményi ellátás - együttműködéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sajátos nevelési igényű gyermekek - gyógypedagógus-szülő együttműködéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sajátos nevelési igényű gyermekek - szakmai együttműködéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item


Kommunikáció és együttműködés a bölcsődében: szülők, kisgyermeknevelők és fejlesztő szakemberek egymás közt

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record