Files in this item


Kognitív funkciók szerepe az idiómák értelmezésében